ธนาคารกรุงไทย | เวอริฟายด์บายวีซ่า
Krung Thai Bank | Verified by Visa

สะดวก ปลอดภัย มั่นใจ ไปกับการใช้จ่ายออนไลน์ผ่านบัตรวีซ่าเดบิตธนาคารกรุงไทย

Verified by VISA เป็นบริการที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ VISA International พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ ผ่านบัตรวีซ่าเดบิตธนาคารกรุงไทย ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ด้วยความมั่นใจพร้อมกับความเป็นส่วนตัวโดยใช้ password ของ Verified by VISA และ ข้อความยืนยันส่วนตัว (Personal Assurance Message: PAM) เพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากำลังทำรายการ
ผ่านร้านค้า e-Commerce ที่ลงทะเบียนกับ VISA อย่างถูกต้อง

Verified by VISA is the service that developed by Krung Thai Bank and VISA International for convenient and secured online payment with KTB Visa Debit card. You can purchase the product or service online with confidence and privacy by using a password of Verified by VISA and Personal Assurance Message (PAM) to assure that all online merchants, you deal with, are registered with VISA.

 

  

ติดต่อสอบถาม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 (24 ชั่วโมง)
Call our Customer Service Representative at Krung Thai contact center service on 1551. The service is accessible 24 hours.